סיור וירטואלי

שרטוט המרכז הוטרינרי

שרטוט המרכז הוטרינרי

חדר המתנה וכניסה למרפאה

חדר המתנה וכניסה למרפאה

עמדת הקבלה

עמדת הקבלה

מסדרון הכניסה למרכז הוטרינרי

מסדרון הכניסה למרכז הוטרינרי

הצצה פנימה ממסדרון הכניסה

הצצה פנימה ממסדרון הכניסה

חדר ניתוח והדמיה

חדר ניתוח והדמיה

חדר בדיקות מספר 2

חדר בדיקות מספר 2

חדר בדיקות מספר 1

חדר בדיקות מספר 1